home

tenniselleboog

tendinose

triggerpunten

 

Tendinose

Een tendinose is een peesdegeneratie, veroorzaakt door het herhaald ontstaan van scheurtjes in de pees, zonder ontstekingsverschijnselen. De scheurtjes in de pees kunnen het gevolg zijn van een acute overbelasting of als gevolg van een aanhoudende lichte belasting van de pees. Hierdoor daalt de belastbaarheid van de pees.

Veel voorkomende lokalisaties:
Bij onderzoek wordt er een verhoogde ingroei van bloedvaatjes en zenuwuiteinden en een verhoogde concentratie van pijnmediatoren gevonden. Dit is een verklaring waarom “tendinotische” pezen pijnlijk zijn. De oriëntatie van de collageenvezelstructuur is veranderd. Er is een toename van matrix(grondsubstantie) tussen de vezels waardoor deze uit mekaar geduwd worden en de pees dikker wordt.
Behandeling

Daar het bij een tendinose gaat om een chronische degeneratie van de pees en geen ontsteking van de pees is het gebruik van ontstekingsremmers of corticoiden niet nodig en lijken eerder het herstel af te remmen.

Immobilisatie of rust hebben een negatieve invloed op de trekkracht van de pees en op de structuur van de collageenvezels.

Een operatie levert vaak een goed resultaat op, maar op lange termijn zien we dat de geopereerde zijde meetbaar zwakker blijft. Ook gaan er steeds bijhorende risico’s, zoals infectie, mee gepaard. Een operatie is pas aangewezen als de conservatieve behandeling niet werkt.

Recente studies tonen aan dat excentrische belasting van de pees een gunstige invloed hebben op de trekvastheid van de pees. De pees adapteert geleidelijk aan de zwaardere eisen die eraan gesteld worden. Dit is merkbaar door de hogere belastbaarheid en vermindering van de pijn. De pees verbetert ook in haar geheel. De hoeveelheid matrix tussen de vezels vermindert waardoor de pees minder dik is. De oriëntatie van de collageenvezels verbetert en de ingroei van bloedvaatjes en zenuwuiteinden, welke verantwoordelijk zijn voor de pijn, verdwijnt waardoor ook de pijn verdwijnt.

Scleroseren van de bloedvaatjes doet de pijn verminderen maar resulteert niet in het verbeteren van de structuur van de pees. Dit in tegenstelling tot een excentrisch oefenprogramma.