home

tenniselleboog

tendinose

triggerpunten

 

 

Wat is een tenniselleboog?

De tenniselleboog of epicondylitis lateralis is het meest voorkomende overbelastingsletsel ter hoogte van de elleboog. Dit letsel gaat gepaard met een typisch klachtenpatroon waarbij de patiënt klaagt van pijn aan de buitenzijde van de elleboog, soms uitstralend over de voorarm tot de pols. Vaak wordt de pijn uitgelokt bij specifieke handelingen zoals het uitgieten van een fles, uitwringen van een doek, opnemen van een zwaar voorwerp,… Soms is het strekken van de elleboog pijnlijk en zelfs beperkt.

Zelden echter gaat het bij een tenniselleboog om een tendinitis (=ontsteking) van de gezamenlijke peesaanhechting van de polsextensoren (=strekkers) maar om een tendinose.


Behandeling

Na een intakegesprek en onderzoek van de elleboog wordt bepaald of u inderdaad te maken heeft met een tenniselleboog. Indien dit het geval is, kunnen we met de behandeling starten.

De behandeling die binnen de praktijk wordt uitgevoerd is in de eerste fase gericht op:

  • het herstellen van een normale spierspanning ter hoogte van de overbelaste spieren door het inactiveren van oorzakelijke triggerpunten
  • het herstellen van de normale gewrichtsmobiliteit door middel van manipulaties en mobilisaties

In een tweede fase wordt via een excentrisch oefenprogramma de belastbaarheid van de pees verhoogd. Dit om recidives in de toekomst te beperken of uit te sluiten.

De oefeningen worden aangeleerd en de patiënt kan deze daarna zelfstandig thuis uitvoeren.


Vaak gaat de pijn ter hoogte van de elleboog ook gepaard met klachten ter hoogte van de schouder, nek of bovenrug. Uiteraard behandelen we die dan ook meteen.